Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "none" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "geen" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

None

[Geen]
/nən/

noun

1. A canonical hour that is the ninth hour of the day counting from sunrise

  synonym:
 • none

1. Een canoniek uur dat het negende uur van de dag is, gerekend vanaf zonsopgang

  synoniem:
 • geen

2. A service in the roman catholic church formerly read or chanted at 3 pm (the ninth hour counting from sunrise) but now somewhat earlier

  synonym:
 • none

2. Een dienst in de rooms-katholieke kerk die vroeger om 15.00 uur ( het negende uur vanaf zonsopgang ) werd gelezen of gezongen, maar nu iets eerder

  synoniem:
 • geen

adjective

1. Not any

 • "Thou shalt have none other gods before me"
  synonym:
 • none

1. Niet

 • "Je zult geen andere goden voor me hebben"
  synoniem:
 • geen

adverb

1. Not at all or in no way

 • "Seemed none too pleased with his dinner"
 • "Shirt looked none the worse for having been slept in"
 • "None too prosperous"
 • "The passage is none too clear"
  synonym:
 • none

1. Helemaal niet of op geen enkele manier

 • "Leek niemand te blij met zijn diner"
 • "Shirt zag er niet slechter uit omdat er in geslapen was"
 • "Niemand te welvarend"
 • "De doorgang is niet al te duidelijk"
  synoniem:
 • geen

Examples of using

Oh [name redacted], I've come to take an account of your virtues. I've come here to say, indeed, that you have none.
Oh [ naam geredigeerd ], ik kom rekening houden met je deugden. Ik ben hier gekomen om te zeggen dat je er geen hebt.
I tried to translate the sentence "The cat says 'meow'" into five languages, but none of the translations were correct.
Ik probeerde de zin "De kat zegt 'miauw' te vertalen in vijf talen, maar geen van de vertalingen was correct.
I tried to translate the sentence "The cat says "meow" into five languages, but none of the translations was correct.
Ik probeerde de zin "De kat zegt" miauw "in vijf talen te vertalen, maar geen van de vertalingen was correct.