Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nigh" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "bijna" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Nigh

[Bijna]
/naɪ/

adjective

1. Not far distant in time or space or degree or circumstances

 • "Near neighbors"
 • "In the near future"
 • "They are near equals"
 • "His nearest approach to success"
 • "A very near thing"
 • "A near hit by the bomb"
 • "She was near tears"
 • "She was close to tears"
 • "Had a close call"
  synonym:
 • near
 • ,
 • close
 • ,
 • nigh

1. Niet ver weg in tijd of ruimte of mate of omstandigheden

 • "Bijna buren"
 • "In de nabije toekomst"
 • "Ze zijn bijna gelijk"
 • "Zijn naaste benadering van succes"
 • "Een heel dichtbij ding"
 • "Bijna geraakt door de bom"
 • "Ze was bijna in tranen"
 • "Ze was bijna in tranen"
 • "Had een close call"
  synoniem:
 • dichtbij
 • ,
 • nabij

2. Being on the left side

 • "The near or nigh horse is the one on the left"
 • "The animal's left side is its near or nigh side"
  synonym:
 • near(a)
 • ,
 • nigh(a)

2. Aan de linkerkant

 • "Het bijna of bijna paard is het paard aan de linkerkant"
 • "De linkerkant van het dier is de nabije of nabije kant"
  synoniem:
 • bijna ( a )

adverb

1. Near in time or place or relationship

 • "As the wedding day drew near"
 • "Stood near the door"
 • "Don't shoot until they come near"
 • "Getting near to the true explanation"
 • "Her mother is always near"
 • "The end draws nigh"
 • "The bullet didn't come close"
 • "Don't get too close to the fire"
  synonym:
 • near
 • ,
 • nigh
 • ,
 • close

1. Dichtbij in tijd of plaats of relatie

 • "Terwijl de trouwdag naderde"
 • "Stond bij de deur"
 • "Schiet niet voordat ze in de buurt komen"
 • "Dichtbij de ware uitleg komen"
 • "Haar moeder is altijd dichtbij"
 • "Het einde nadert"
 • "De kogel kwam niet in de buurt"
 • "Kom niet te dicht bij het vuur"
  synoniem:
 • dichtbij
 • ,
 • nabij

2. (of actions or states) slightly short of or not quite accomplished

 • All but
 • "The job is (just) about done"
 • "The baby was almost asleep when the alarm sounded"
 • "We're almost finished"
 • "The car all but ran her down"
 • "He nearly fainted"
 • "Talked for nigh onto 2 hours"
 • "The recording is well-nigh perfect"
 • "Virtually all the parties signed the contract"
 • "I was near exhausted by the run"
 • "Most everyone agrees"
  synonym:
 • about
 • ,
 • almost
 • ,
 • most
 • ,
 • nearly
 • ,
 • near
 • ,
 • nigh
 • ,
 • virtually
 • ,
 • well-nigh

2. ( van acties of toestanden ) iets minder dan of niet helemaal geslaagd

 • Alles behalve
 • "De taak is ( gewoon ) ongeveer gedaan"
 • "De baby sliep bijna toen het alarm klonk"
 • "We zijn bijna klaar"
 • "De auto reed haar bijna neer"
 • "Hij viel bijna flauw"
 • "Heeft bijna 2 uur gepraat"
 • "De opname is bijna perfect"
 • "Vrijwel alle partijen hebben het contract ondertekend"
 • "Ik was bijna uitgeput door de vlucht"
 • "De meeste mensen zijn het daarmee eens"
  synoniem:
 • over
 • ,
 • bijna
 • ,
 • meest
 • ,
 • dichtbij
 • ,
 • nabij
 • ,
 • vrijwel
 • ,
 • goed nabij

Examples of using

Night draws nigh.
De nacht nadert.
Nowadays it is nigh on impossible to find a girl who does not wear a tattoo.
Tegenwoordig is het bijna onmogelijk om een meisje te vinden dat geen tatoeage draagt.
The end is nigh.
Het einde is nabij.