Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "news" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "nieuws" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

News

[Nieuws]
/nuz/

noun

1. Information about recent and important events

 • "They awaited news of the outcome"
  synonym:
 • news
 • ,
 • intelligence
 • ,
 • tidings
 • ,
 • word

1. Informatie over recente en belangrijke gebeurtenissen

 • "Ze wachtten op nieuws over de uitkomst"
  synoniem:
 • nieuws
 • ,
 • intelligentie
 • ,
 • tijding
 • ,
 • woord

2. Information reported in a newspaper or news magazine

 • "The news of my death was greatly exaggerated"
  synonym:
 • news

2. Informatie gerapporteerd in een krant of nieuwsmagazine

 • "Het nieuws van mijn dood was enorm overdreven"
  synoniem:
 • nieuws

3. A program devoted to current events, often using interviews and commentary

 • "We watch the 7 o'clock news every night"
  synonym:
 • news program
 • ,
 • news show
 • ,
 • news

3. Een programma gewijd aan actuele gebeurtenissen, vaak met interviews en commentaar

 • "We kijken elke avond naar het nieuws van 7 uur"
  synoniem:
 • nieuwsprogramma
 • ,
 • nieuws show
 • ,
 • nieuws

4. Informal information of any kind that is not previously known to someone

 • "It was news to me"
  synonym:
 • news

4. Informele informatie van welke aard dan ook die niet eerder bekend is bij iemand

 • "Het was nieuws voor mij"
  synoniem:
 • nieuws

5. The quality of being sufficiently interesting to be reported in news bulletins

 • "The judge conceded the newsworthiness of the trial"
 • "He is no longer news in the fashion world"
  synonym:
 • newsworthiness
 • ,
 • news

5. De kwaliteit van voldoende interessant zijn om in nieuwsbulletins te worden vermeld

 • "De rechter gaf de nieuwswaardigheid van het proces toe"
 • "Hij is geen nieuws meer in de modewereld"
  synoniem:
 • nieuwswaardigheid
 • ,
 • nieuws

Examples of using

Don't believe everything you hear on the news.
Geloof niet alles wat je op het nieuws hoort.
How did Tom respond to that news?
Hoe reageerde Tom op dat nieuws?
The news was radioed to us.
Het nieuws werd naar ons gestuurd.