Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "necessary" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "noodzakelijk" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Necessary

[Noodzakelijk]
/nɛsəsɛri/

noun

1. Anything indispensable

 • "Food and shelter are necessities of life"
 • "The essentials of the good life"
 • "Allow farmers to buy their requirements under favorable conditions"
 • "A place where the requisites of water fuel and fodder can be obtained"
  synonym:
 • necessity
 • ,
 • essential
 • ,
 • requirement
 • ,
 • requisite
 • ,
 • necessary

1. Alles onmisbaar

 • "Voedsel en onderdak zijn levensbehoeften"
 • "De essentie van het goede leven"
 • "Boeren in staat stellen hun eisen onder gunstige voorwaarden te kopen"
 • "Een plaats waar de benodigdheden voor waterbrandstof en voer kunnen worden verkregen"
  synoniem:
 • noodzaak
 • ,
 • essentieel
 • ,
 • vereiste
 • ,
 • vereist
 • ,
 • noodzakelijk

adjective

1. Absolutely essential

  synonym:
 • necessary

1. Absoluut essentieel

  synoniem:
 • noodzakelijk

2. Unavoidably determined by prior circumstances

 • "The necessary consequences of one's actions"
  synonym:
 • necessary

2. Onvermijdelijk bepaald door eerdere omstandigheden

 • "De noodzakelijke gevolgen van iemands acties"
  synoniem:
 • noodzakelijk

Examples of using

None of this would have been necessary if we had followed Tom's advice.
Niets van dit alles zou nodig zijn geweest als we Tom's advies hadden opgevolgd.
No, it's not necessary.
Nee, het is niet nodig.
It won't be necessary, I think.
Ik denk dat het niet nodig is.