Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nationality" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "nationaliteit" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Nationality

[Nationaliteit]
/næʃənæləti/

noun

1. People having common origins or traditions and often comprising a nation

 • "Immigrants of the same nationality often seek each other out"
 • "Such images define their sense of nationality"
  synonym:
 • nationality

1. Mensen met een gemeenschappelijke oorsprong of tradities en vaak bestaande uit een natie

 • "Immigranten van dezelfde nationaliteit zoeken elkaar vaak op"
 • "Dergelijke afbeeldingen definiëren hun nationaliteitsgevoel"
  synoniem:
 • nationaliteit

2. The status of belonging to a particular nation by birth or naturalization

  synonym:
 • nationality

2. De status van het behoren tot een bepaald land door geboorte of naturalisatie

  synoniem:
 • nationaliteit

Examples of using

What is his nationality?
Wat is zijn nationaliteit?
That company hires people without regard to race, religion, or nationality.
Dat bedrijf neemt mensen aan zonder rekening te houden met ras, religie of nationaliteit.
Our true nationality is mankind.
Onze echte nationaliteit is de mensheid.