Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "nail" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "spijker" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Nail

[Nagel]
/nel/

noun

1. Horny plate covering and protecting part of the dorsal surface of the digits

  synonym:
 • nail

1. Geile plaat die een deel van het dorsale oppervlak van de cijfers bedekt en beschermt

  synoniem:
 • nagel

2. A thin pointed piece of metal that is hammered into materials as a fastener

  synonym:
 • nail

2. Een dun puntig stuk metaal dat als sluiting in materialen is gehamerd

  synoniem:
 • nagel

3. A former unit of length for cloth equal to 1/16 of a yard

  synonym:
 • nail

3. Een voormalige lengte-eenheid voor stof gelijk aan 1/16 van een tuin

  synoniem:
 • nagel

verb

1. Attach something somewhere by means of nails

 • "Nail the board onto the wall"
  synonym:
 • nail

1. Bevestig iets ergens door middel van spijkers

 • "Spijker het bord tegen de muur"
  synoniem:
 • nagel

2. Take into custody

 • "The police nabbed the suspected criminals"
  synonym:
 • collar
 • ,
 • nail
 • ,
 • apprehend
 • ,
 • arrest
 • ,
 • pick up
 • ,
 • nab
 • ,
 • cop

2. In hechtenis nemen

 • "De politie heeft de vermoedelijke criminelen gepakt"
  synoniem:
 • halsband
 • ,
 • nagel
 • ,
 • aanhouden
 • ,
 • arresteren
 • ,
 • ophalen
 • ,
 • nab
 • ,
 • agent

3. Hit hard

 • "He smashed a 3-run homer"
  synonym:
 • smash
 • ,
 • nail
 • ,
 • boom
 • ,
 • blast

3. Hard geraakt

 • "Hij sloeg een homer met 3 runs"
  synoniem:
 • smash
 • ,
 • nagel
 • ,
 • boem
 • ,
 • ontploffing

4. Succeed in obtaining a position

 • "He nailed down a spot at harvard"
  synonym:
 • nail down
 • ,
 • nail
 • ,
 • peg

4. Slagen in het verkrijgen van een positie

 • "Hij heeft een plekje op harvard genageld"
  synoniem:
 • nagel
 • ,
 • pin

5. Succeed at easily

 • "She sailed through her exams"
 • "You will pass with flying colors"
 • "She nailed her astrophysics course"
  synonym:
 • breeze through
 • ,
 • ace
 • ,
 • pass with flying colors
 • ,
 • sweep through
 • ,
 • sail through
 • ,
 • nail

5. Slagen in gemakkelijk

 • "Ze heeft haar examens doorgenomen"
 • "Je passeert met vlag en wimpel"
 • "Ze heeft haar cursus astrofysica gevolgd"
  synoniem:
 • bries door
 • ,
 • aas
 • ,
 • passeer met vlag en wimpel
 • ,
 • doorhalen
 • ,
 • zeil door
 • ,
 • nagel

6. Locate exactly

 • "Can you pinpoint the position of the enemy?"
 • "The chemists could not nail the identity of the chromosome"
  synonym:
 • pinpoint
 • ,
 • nail

6. Precies vinden

 • "Kun je de positie van de vijand bepalen?"
 • "De chemici konden de identiteit van het chromosoom niet achterhalen"
  synoniem:
 • punt
 • ,
 • nagel

7. Complete a pass

  synonym:
 • complete
 • ,
 • nail

7. Voltooi een pas

  synoniem:
 • compleet
 • ,
 • nagel

Examples of using

Hammer the nail in.
Hamer de spijker erin.
My nail has broken.
Mijn nagel is gebroken.
I hammered a nail into the wall in order to hang a painting.
Ik heb een spijker in de muur gehamerd om een schilderij op te hangen.