Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mythical" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "mythisch" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Mythical

[Mythisch]
/mɪθəkəl/

adjective

1. Based on or told of in traditional stories

 • Lacking factual basis or historical validity
 • "Mythical centaurs"
 • "The fabulous unicorn"
  synonym:
 • fabulous
 • ,
 • mythic
 • ,
 • mythical
 • ,
 • mythologic
 • ,
 • mythological

1. Gebaseerd op of verteld in traditionele verhalen

 • Gebrek aan feitelijke basis of historische geldigheid
 • "Mythische centauren"
 • "De fantastische eenhoorn"
  synoniem:
 • fantastisch
 • ,
 • mythisch
 • ,
 • mythologisch

Examples of using

Would you look at that! After a long and exhausting quest I finally managed to find the mythical Scroll of Swordsmanship.
Zou je daar naar willen kijken! Na een lange en vermoeiende zoektocht slaagde ik er eindelijk in de mythische Scroll of Swordsmanship te vinden.
Am I supposed to, single-handedly, strengthened only by the mythical magic of my forebears, in heroic fashion smash his armies and save the beautiful princess from his clutches to finally deliver him to...
Moet ik in mijn eentje alleen gesterkt worden door de mythische magie van mijn voorouders, op heroïsche wijze zijn legers verpletteren en de mooie prinses uit zijn klauwen redden om hem eindelijk te bevrijden om...