Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mound" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "heuvel" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Mound

[Mound]
/maʊnd/

noun

1. (baseball) the slight elevation on which the pitcher stands

  synonym:
 • mound
 • ,
 • hill
 • ,
 • pitcher's mound

1. ( honkbal ) de lichte hoogte waarop de werper staat

  synoniem:
 • heuvel
 • ,
 • werper terp

2. A small natural hill

  synonym:
 • knoll
 • ,
 • mound
 • ,
 • hillock
 • ,
 • hummock
 • ,
 • hammock

2. Een kleine natuurlijke heuvel

  synoniem:
 • knoll
 • ,
 • heuvel
 • ,
 • Hillock
 • ,
 • hummock
 • ,
 • hangmat

3. A collection of objects laid on top of each other

  synonym:
 • pile
 • ,
 • heap
 • ,
 • mound
 • ,
 • agglomerate
 • ,
 • cumulation
 • ,
 • cumulus

3. Een verzameling objecten die op elkaar zijn gelegd

  synoniem:
 • stapel
 • ,
 • hoop
 • ,
 • heuvel
 • ,
 • agglomeraat
 • ,
 • cumulatie
 • ,
 • cumulus

4. Structure consisting of an artificial heap or bank usually of earth or stones

 • "They built small mounds to hide behind"
  synonym:
 • mound
 • ,
 • hill

4. Structuur bestaande uit een kunstmatige hoop of oever, meestal van aarde of stenen

 • "Ze bouwden kleine heuvels om zich achter te verschuilen"
  synoniem:
 • heuvel

5. The position on a baseball team of the player who throws the ball for a batter to try to hit

 • "He has played every position except pitcher"
 • "They have a southpaw on the mound"
  synonym:
 • pitcher
 • ,
 • mound

5. De positie van een honkbalteam van de speler die de bal gooit voor een slagman om te proberen te slaan

 • "Hij heeft elke positie gespeeld behalve werper"
 • "Ze hebben een linkshandige op de heuvel"
  synoniem:
 • werper
 • ,
 • heuvel

verb

1. Form into a rounded elevation

 • "Mound earth"
  synonym:
 • mound

1. Vorm in een afgeronde hoogte

 • "Mond aarde"
  synoniem:
 • heuvel

Examples of using

The Takamatuzuka burial mound is located in Nara prefecture, Asukamura.
De Takamatuzuka grafheuvel bevindt zich in de prefectuur Nara, Asukamura.