Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "money" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "geld" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Money

[Geld]
/məni/

noun

1. The most common medium of exchange

 • Functions as legal tender
 • "We tried to collect the money he owed us"
  synonym:
 • money

1. Het meest voorkomende ruilmiddel

 • Functioneert als wettig betaalmiddel
 • "We hebben geprobeerd het geld in te zamelen dat hij ons schuldig was"
  synoniem:
 • geld

2. Wealth reckoned in terms of money

 • "All his money is in real estate"
  synonym:
 • money

2. Rijkdom gerekend in geld

 • "Al zijn geld is in onroerend goed"
  synoniem:
 • geld

3. The official currency issued by a government or national bank

 • "He changed his money into francs"
  synonym:
 • money

3. De officiële valuta uitgegeven door een overheid of nationale bank

 • "Hij veranderde zijn geld in frank"
  synoniem:
 • geld

Examples of using

This will take time, money and patience.
Dit kost tijd, geld en geduld.
My money is running low.
Mijn geld raakt op.
Tom was an astute businessman who made a lot of money.
Tom was een slimme zakenman die veel geld verdiende.