Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "miss" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "miss" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Miss

[Miss]
/mɪs/

noun

1. A young woman

 • "A young lady of 18"
  synonym:
 • girl
 • ,
 • miss
 • ,
 • missy
 • ,
 • young lady
 • ,
 • young woman
 • ,
 • fille

1. Een jonge vrouw

 • "Een jongedame van 18"
  synoniem:
 • meisje
 • ,
 • missen
 • ,
 • missy
 • ,
 • jongedame
 • ,
 • jonge vrouw
 • ,
 • fille

2. A failure to hit (or meet or find etc)

  synonym:
 • miss
 • ,
 • misfire

2. Een fout om ( te raken of te ontmoeten of te vinden enz. )

  synoniem:
 • missen
 • ,
 • misfire

3. A form of address for an unmarried woman

  synonym:
 • Miss

3. Een adres voor een ongehuwde vrouw

  synoniem:
 • Miss

verb

1. Fail to perceive or to catch with the senses or the mind

 • "I missed that remark"
 • "She missed his point"
 • "We lost part of what he said"
  synonym:
 • miss
 • ,
 • lose

1. Niet waarnemen of vangen met de zintuigen of de geest

 • "Ik heb die opmerking gemist"
 • "Ze miste zijn punt"
 • "We hebben een deel verloren van wat hij zei"
  synoniem:
 • missen
 • ,
 • verliezen

2. Feel or suffer from the lack of

 • "He misses his mother"
  synonym:
 • miss

2. Voelen of lijden aan het gebrek aan

 • "Hij mist zijn moeder"
  synoniem:
 • missen

3. Fail to attend an event or activity

 • "I missed the concert"
 • "He missed school for a week"
  synonym:
 • miss

3. Niet aanwezig zijn bij een evenement of activiteit

 • "Ik heb het concert gemist"
 • "Hij heeft een week school gemist"
  synoniem:
 • missen

4. Leave undone or leave out

 • "How could i miss that typo?"
 • "The workers on the conveyor belt miss one out of ten"
  synonym:
 • neglect
 • ,
 • pretermit
 • ,
 • omit
 • ,
 • drop
 • ,
 • miss
 • ,
 • leave out
 • ,
 • overlook
 • ,
 • overleap

4. Ongedaan maken of weglaten

 • "Hoe kan ik die typfout missen?"
 • "De arbeiders op de transportband missen een op de tien"
  synoniem:
 • verwaarlozing
 • ,
 • pretermit
 • ,
 • weglaten
 • ,
 • laten vallen
 • ,
 • missen
 • ,
 • over het hoofd zien
 • ,
 • overlappen

5. Fail to reach or get to

 • "She missed her train"
  synonym:
 • miss

5. Niet bereiken of bereiken

 • "Ze heeft haar trein gemist"
  synoniem:
 • missen

6. Be without

 • "This soup lacks salt"
 • "There is something missing in my jewelry box!"
  synonym:
 • miss
 • ,
 • lack

6. Zonder zijn

 • "Deze soep mist zout"
 • "Er ontbreekt iets in mijn juwelendoos!"
  synoniem:
 • missen
 • ,
 • gebrek

7. Fail to reach

 • "The arrow missed the target"
  synonym:
 • miss

7. Niet bereiken

 • "De pijl heeft het doelwit gemist"
  synoniem:
 • missen

8. Be absent

 • "The child had been missing for a week"
  synonym:
 • miss

8. Afwezig zijn

 • "Het kind was al een week vermist"
  synoniem:
 • missen

9. Fail to experience

 • "Fortunately, i missed the hurricane"
  synonym:
 • miss
 • ,
 • escape

9. Niet ervaren

 • "Gelukkig heb ik de orkaan gemist"
  synoniem:
 • missen
 • ,
 • ontsnappen

Examples of using

I miss you like the deserts miss the rain.
Ik mis je alsof de woestijnen de regen missen.
I miss this place.
Ik mis deze plek.
I miss my parents.
Ik mis mijn ouders.