Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "miserable" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "ellendig" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Miserable

[Ellendig]
/mɪzərəbəl/

adjective

1. Very unhappy

 • Full of misery
 • "He felt depressed and miserable"
 • "A message of hope for suffering humanity"
 • "Wretched prisoners huddled in stinking cages"
  synonym:
 • miserable
 • ,
 • suffering
 • ,
 • wretched

1. Erg ongelukkig

 • Vol ellende
 • "Hij voelde zich depressief en ellendig"
 • "Een boodschap van hoop voor het lijden van de mensheid"
 • "Ellendige gevangenen ineengedoken in stinkende kooien"
  synoniem:
 • ellendig
 • ,
 • lijden

2. Deserving or inciting pity

 • "A hapless victim"
 • "Miserable victims of war"
 • "The shabby room struck her as extraordinarily pathetic"- galsworthy
 • "Piteous appeals for help"
 • "Pitiable homeless children"
 • "A pitiful fate"
 • "Oh, you poor thing"
 • "His poor distorted limbs"
 • "A wretched life"
  synonym:
 • hapless
 • ,
 • miserable
 • ,
 • misfortunate
 • ,
 • pathetic
 • ,
 • piteous
 • ,
 • pitiable
 • ,
 • pitiful
 • ,
 • poor
 • ,
 • wretched

2. Medelijden verdienen of aanzetten

 • "Een ongelukkig slachtoffer"
 • "Ellendige oorlogsslachtoffers"
 • "De armoedige kamer vond haar buitengewoon zielig" - galsworthy
 • "Luistere oproepen om hulp"
 • "Hypeerbare dakloze kinderen"
 • "Een zielig lot"
 • "Oh, jij arm ding"
 • "Zijn arme vervormde ledematen"
 • "Een ellendig leven"
  synoniem:
 • ongelukkig
 • ,
 • ellendig
 • ,
 • jammer
 • ,
 • zielig
 • ,
 • piteous
 • ,
 • beklagenswaardig
 • ,
 • arm

3. Of the most contemptible kind

 • "Abject cowardice"
 • "A low stunt to pull"
 • "A low-down sneak"
 • "His miserable treatment of his family"
 • "You miserable skunk!"
 • "A scummy rabble"
 • "A scurvy trick"
  synonym:
 • abject
 • ,
 • low
 • ,
 • low-down
 • ,
 • miserable
 • ,
 • scummy
 • ,
 • scurvy

3. Van de meest verachtelijke soort

 • "Afschuwelijke lafheid"
 • "Een lage stunt om te trekken"
 • "Een lage sluip"
 • "Zijn ellendige behandeling van zijn familie"
 • "Jij ellendige stinkdier!"
 • "Een scummy rabble"
 • "Een scheurbuik truc"
  synoniem:
 • abject
 • ,
 • laag
 • ,
 • ellendig
 • ,
 • scummy
 • ,
 • scheurbuik

4. Of very poor quality or condition

 • "Deplorable housing conditions in the inner city"
 • "Woeful treatment of the accused"
 • "Woeful errors of judgment"
  synonym:
 • deplorable
 • ,
 • execrable
 • ,
 • miserable
 • ,
 • woeful
 • ,
 • wretched

4. Van zeer slechte kwaliteit of conditie

 • "Betreurenswaardige woonomstandigheden in de binnenstad"
 • "Woelige behandeling van de verdachte"
 • "Woelige beoordelingsfouten"
  synoniem:
 • betreurenswaardig
 • ,
 • uitvoerbaar
 • ,
 • ellendig
 • ,
 • jammerlijk

5. Characterized by physical misery

 • "A wet miserable weekend"
 • "Spent a wretched night on the floor"
  synonym:
 • miserable
 • ,
 • wretched

5. Gekenmerkt door fysieke ellende

 • "Een nat ellendig weekend"
 • "Een ellendige nacht op de grond doorgebracht"
  synoniem:
 • ellendig

6. Contemptibly small in amount

 • "A measly tip"
 • "The company donated a miserable $100 for flood relief"
 • "A paltry wage"
 • "Almost depleted his miserable store of dried beans"
  synonym:
 • measly
 • ,
 • miserable
 • ,
 • paltry

6. Verachtelijk klein in hoeveelheid

 • "Een miezerige tip"
 • "Het bedrijf schonk een ellendige $ 100 voor noodhulp"
 • "Een schamel loon"
 • "Bijna zijn ellendige voorraad gedroogde bonen uitgeput"
  synoniem:
 • miezerig
 • ,
 • ellendig
 • ,
 • schamel

Examples of using

It was a miserable day for a walk.
Het was een ellendige dag om te wandelen.
Tom was absolutely miserable when his dog ran away.
Tom voelde zich absoluut ellendig toen zijn hond wegliep.
I'm sick, and it's miserable!
Ik ben ziek en het is ellendig!