Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mint" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "munt" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Mint

[Mint]
/mɪnt/

noun

1. (often followed by `of') a large number or amount or extent

 • "A batch of letters"
 • "A deal of trouble"
 • "A lot of money"
 • "He made a mint on the stock market"
 • "See the rest of the winners in our huge passel of photos"
 • "It must have cost plenty"
 • "A slew of journalists"
 • "A wad of money"
  synonym:
 • batch
 • ,
 • deal
 • ,
 • flock
 • ,
 • good deal
 • ,
 • great deal
 • ,
 • hatful
 • ,
 • heap
 • ,
 • lot
 • ,
 • mass
 • ,
 • mess
 • ,
 • mickle
 • ,
 • mint
 • ,
 • mountain
 • ,
 • muckle
 • ,
 • passel
 • ,
 • peck
 • ,
 • pile
 • ,
 • plenty
 • ,
 • pot
 • ,
 • quite a little
 • ,
 • raft
 • ,
 • sight
 • ,
 • slew
 • ,
 • spate
 • ,
 • stack
 • ,
 • tidy sum
 • ,
 • wad

1. (vaak gevolgd door `of') een groot aantal of hoeveelheid of omvang

 • "Een partij letters"
 • "Een probleem"
 • "Veel geld"
 • "Hij maakte een muntje op de aandelenmarkt"
 • "Zie de rest van de winnaars in onze enorme passel aan foto's"
 • "Het moet genoeg hebben gekost"
 • "Een hele reeks journalisten"
 • "Een prop geld"
  synoniem:
 • batch
 • ,
 • deal
 • ,
 • flock
 • ,
 • good deal
 • ,
 • geweldige deal
 • ,
 • hatelijk
 • ,
 • heap
 • ,
 • lot
 • ,
 • mass
 • ,
 • mess
 • ,
 • mickle
 • ,
 • mint
 • ,
 • mountain
 • ,
 • muckle
 • ,
 • passel
 • ,
 • peck
 • ,
 • stapel
 • ,
 • genoeg
 • ,
 • pot
 • ,
 • nogal een beetje
 • ,
 • raft
 • ,
 • sight
 • ,
 • slew
 • ,
 • spate
 • ,
 • stack
 • ,
 • opgeruimd bedrag
 • ,
 • wad

2. Any north temperate plant of the genus mentha with aromatic leaves and small mauve flowers

  synonym:
 • mint

2. Elke noordelijke gematigde plant van het geslacht mentha met aromatische bladeren en kleine mauve bloemen

  synoniem:
 • mint

3. Any member of the mint family of plants

  synonym:
 • mint

3. Elk lid van de muntfamilie van planten

  synoniem:
 • mint

4. The leaves of a mint plant used fresh or candied

  synonym:
 • mint

4. De bladeren van een muntplant worden vers of gekonfijt gebruikt

  synoniem:
 • mint

5. A candy that is flavored with a mint oil

  synonym:
 • mint
 • ,
 • mint candy

5. Een snoepje dat op smaak wordt gebracht met een muntolie

  synoniem:
 • mint
 • ,
 • mint candy

6. A plant where money is coined by authority of the government

  synonym:
 • mint

6. Een fabriek waar geld wordt bedacht op gezag van de overheid

  synoniem:
 • mint

verb

1. Form by stamping, punching, or printing

 • "Strike coins"
 • "Strike a medal"
  synonym:
 • mint
 • ,
 • coin
 • ,
 • strike

1. Vorm door stempelen, ponsen of afdrukken

 • "Slagmunten"
 • "Sla een medaille"
  synoniem:
 • mint
 • ,
 • coin
 • ,
 • strike

adjective

1. As if new

 • "In mint condition"
  synonym:
 • mint(a)

1. Alsof nieuw

 • "In mintstaat"
  synoniem:
 • munt(a)