Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "minister" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "minister" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Minister

[Minister]
/mɪnəstər/

noun

1. A person authorized to conduct religious worship

 • "Clergymen are usually called ministers in protestant churches"
  synonym:
 • curate
 • ,
 • minister of religion
 • ,
 • minister
 • ,
 • parson
 • ,
 • pastor
 • ,
 • rector

1. Een persoon die bevoegd is om religieuze erediensten te houden

 • "Geestelijken worden gewoonlijk predikanten genoemd in protestantse kerken"
  synoniem:
 • cureren
 • ,
 • minister van religie
 • ,
 • minister
 • ,
 • dominee
 • ,
 • voorganger
 • ,
 • rector

2. A person appointed to a high office in the government

 • "Minister of finance"
  synonym:
 • minister
 • ,
 • government minister

2. Een persoon benoemd in een hoge functie in de regering

 • "Minister van financiën"
  synoniem:
 • minister

3. A diplomat representing one government to another

 • Ranks below ambassador
  synonym:
 • minister
 • ,
 • diplomatic minister

3. Een diplomaat die de ene regering aan de andere vertegenwoordigt

 • Staat onder de ambassadeur
  synoniem:
 • minister

4. The job of a head of a government department

  synonym:
 • minister

4. De baan van een hoofd van een overheidsdienst

  synoniem:
 • minister

verb

1. Attend to the wants and needs of others

 • "I have to minister to my mother all the time"
  synonym:
 • minister

1. Zorg voor de wensen en behoeften van anderen

 • "Ik moet de hele tijd aan mijn moeder dienen"
  synoniem:
 • minister

2. Work as a minister

 • "She is ministering in an old parish"
  synonym:
 • minister

2. Werk als minister

 • "Ze dient in een oude parochie"
  synoniem:
 • minister

Examples of using

Our minister is a vegetarian and an atheist.
Onze minister is vegetariër en atheïst.
I will probably be the first Polish foreign minister in history to say so, but here it is: I fear German power less than I am beginning to fear German inactivity.
Ik zal waarschijnlijk de eerste Poolse minister van Buitenlandse Zaken in de geschiedenis zijn die dat zegt, maar hier is het: ik vrees minder de Duitse macht dan ik de Duitse inactiviteit begin te vrezen.
Bulgaria is the only country in Europe where a former monarch has been elected prime minister.
Bulgarije is het enige land in Europa waar een voormalige vorst tot premier is gekozen.