Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "mime" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "mime" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Mime

[Mime]
/maɪm/

noun

1. An actor who communicates entirely by gesture and facial expression

  synonym:
 • mime
 • ,
 • mimer
 • ,
 • mummer
 • ,
 • pantomimer
 • ,
 • pantomimist

1. Een acteur die volledig communiceert door gebaar en gezichtsuitdrukking

  synoniem:
 • mime
 • ,
 • mimer
 • ,
 • mama
 • ,
 • pantomimer
 • ,
 • pantomimist

2. A performance using gestures and body movements without words

  synonym:
 • mime
 • ,
 • pantomime
 • ,
 • dumb show

2. Een voorstelling met gebaren en lichaamsbewegingen zonder woorden

  synoniem:
 • mime
 • ,
 • pantomime
 • ,
 • domme show

verb

1. Imitate (a person or manner), especially for satirical effect

 • "The actor mimicked the president very accurately"
  synonym:
 • mimic
 • ,
 • mime

1. Imiteer ( een persoon of manier ), vooral voor satirisch effect

 • "De acteur heeft de president heel nauwkeurig nagebootst"
  synoniem:
 • nabootsen
 • ,
 • mime

2. Act out without words but with gestures and bodily movements only

 • "The acting students mimed eating an apple"
  synonym:
 • mime
 • ,
 • pantomime

2. Handel zonder woorden, maar alleen met gebaren en lichamelijke bewegingen

 • "De acterende studenten bootsten het eten van een appel na"
  synoniem:
 • mime
 • ,
 • pantomime