Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "milk" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "melk" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Milk

[Melk]
/mɪlk/

noun

1. A white nutritious liquid secreted by mammals and used as food by human beings

  synonym:
 • milk

1. Een witte voedzame vloeistof die door zoogdieren wordt uitgescheiden en door mensen als voedsel wordt gebruikt

  synoniem:
 • melk

2. Produced by mammary glands of female mammals for feeding their young

  synonym:
 • milk

2. Geproduceerd door borstklieren van vrouwelijke zoogdieren voor het voeden van hun jongen

  synoniem:
 • melk

3. A river that rises in the rockies in northwestern montana and flows eastward to become a tributary of the missouri river

  synonym:
 • Milk
 • ,
 • Milk River

3. Een rivier die oprijst in de rockies in het noordwesten van montana en naar het oosten stroomt om een zijrivier van de rivier de missouri te worden

  synoniem:
 • Melk
 • ,
 • Milk River

4. Any of several nutritive milklike liquids

  synonym:
 • milk

4. Een van de verschillende voedingsmelkachtige vloeistoffen

  synoniem:
 • melk

verb

1. Take milk from female mammals

 • "Cows need to be milked every morning"
  synonym:
 • milk

1. Melk nemen van vrouwelijke zoogdieren

 • "Koeien moeten elke ochtend worden gemolken"
  synoniem:
 • melk

2. Exploit as much as possible

 • "I am milking this for all it's worth"
  synonym:
 • milk

2. Zoveel mogelijk exploiteren

 • "Ik melkt dit voor alles wat het waard is"
  synoniem:
 • melk

3. Add milk to

 • "Milk the tea"
  synonym:
 • milk

3. Melk toevoegen aan

 • "Melk de thee"
  synoniem:
 • melk

Examples of using

Tom took a sip of his milk.
Tom nam een slokje melk.
"Do you prefer tea or coffee?" "Neither. I prefer milk".
"Geef je de voorkeur aan thee of koffie?" "Noch. Ik geef de voorkeur aan melk".
A study has shown that dairy cattle can increase their milk production by up to three percent after having soothing music played to them for twelve hours per day over a nine-week period.
Uit een onderzoek is gebleken dat melkvee hun melkproductie met maximaal drie procent kan verhogen nadat ze gedurende negen weken twaalf uur per dag rustgevende muziek hebben gespeeld.