Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "method" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "methode" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Method

[Methode]
/mɛθəd/

noun

1. A way of doing something, especially a systematic way

 • Implies an orderly logical arrangement (usually in steps)
  synonym:
 • method

1. Een manier om iets te doen, vooral een systematische manier

 • Impliceert een ordelijke logische opstelling ( gewoonlijk in stappen )
  synoniem:
 • methode

2. An acting technique introduced by stanislavsky in which the actor recalls emotions or reactions from his or her own life and uses them to identify with the character being portrayed

  synonym:
 • method acting
 • ,
 • method

2. Een acteertechniek geïntroduceerd door stanislavsky waarin de acteur emoties of reacties uit zijn of haar eigen leven herinnert en deze gebruikt om zich te identificeren met het personage dat wordt afgebeeld

  synoniem:
 • methode handelen
 • ,
 • methode

Examples of using

Anybody who once proclaimed violence to be his method, must inexorably choose lie as his principle.
Iedereen die ooit geweld tot zijn methode heeft verklaard, moet onverbiddelijk leugen als zijn principe kiezen.
The method hasn't been perfected yet.
De methode is nog niet geperfectioneerd.
My method is surprisingly simple, but highly effective.
Mijn methode is verrassend eenvoudig, maar zeer effectief.