Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "memory" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "geheugen" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Memory

[Geheugen]
/mɛməri/

noun

1. Something that is remembered

 • "Search as he would, the memory was lost"
  synonym:
 • memory

1. Iets dat herinnerd wordt

 • "Zoek zoals hij zou doen, de herinnering was verloren"
  synoniem:
 • geheugen

2. The cognitive processes whereby past experience is remembered

 • "He can do it from memory"
 • "He enjoyed remembering his father"
  synonym:
 • memory
 • ,
 • remembering

2. De cognitieve processen waarbij ervaringen uit het verleden worden herinnerd

 • "Hij kan het uit zijn hoofd doen"
 • "Hij genoot ervan zijn vader te herinneren"
  synoniem:
 • geheugen
 • ,
 • herinneren

3. The power of retaining and recalling past experience

 • "He had a good memory when he was younger"
  synonym:
 • memory
 • ,
 • retention
 • ,
 • retentiveness
 • ,
 • retentivity

3. De kracht van het behouden en herinneren van ervaringen uit het verleden

 • "Hij had een goed geheugen toen hij jonger was"
  synoniem:
 • geheugen
 • ,
 • retentie
 • ,
 • terughoudend
 • ,
 • retentiviteit

4. An electronic memory device

 • "A memory and the cpu form the central part of a computer to which peripherals are attached"
  synonym:
 • memory
 • ,
 • computer memory
 • ,
 • storage
 • ,
 • computer storage
 • ,
 • store
 • ,
 • memory board

4. Een elektronisch geheugenapparaat

 • "Een geheugen en de cpu vormen het centrale deel van een computer waaraan randapparatuur is bevestigd"
  synoniem:
 • geheugen
 • ,
 • computer geheugen
 • ,
 • opslag
 • ,
 • computer opslag
 • ,
 • winkel
 • ,
 • geheugenbord

5. The area of cognitive psychology that studies memory processes

 • "He taught a graduate course on learning and memory"
  synonym:
 • memory

5. Het gebied van cognitieve psychologie dat geheugenprocessen bestudeert

 • "Hij gaf een graduate cursus over leren en geheugen"
  synoniem:
 • geheugen

Examples of using

Happiness is a good health and a short memory.
Geluk is een goede gezondheid en een kort geheugen.
“I can bring my laptop for you to copy it.” “Oh, don’t bother, no need to carry it around, I’d rather give you a memory stick later.”
“ Ik kan mijn laptop meenemen om hem te kopiëren. ” “ Oh, doe geen moeite, je hoeft het niet mee te nemen, ik geef je liever later een geheugenstick. ”
History is life of memory.
Geschiedenis is het leven van het geheugen.