Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "marked" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "gemarkeerd" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Marked

[Gemarkeerd]
/mɑrkt/

adjective

1. Strongly marked

 • Easily noticeable
 • "Walked with a marked limp"
 • "A pronounced flavor of cinnamon"
  synonym:
 • marked
 • ,
 • pronounced

1. Sterk gemarkeerd

 • Gemakkelijk op te merken
 • "Liep met een duidelijke slapheid"
 • "Een uitgesproken smaak van kaneel"
  synoniem:
 • gemarkeerd
 • ,
 • uitgesproken

2. Singled out for notice or especially for a dire fate

 • "A marked man"
  synonym:
 • marked

2. Uitgekozen voor kennisgeving of vooral voor een verschrikkelijk lot

 • "Een gemarkeerde man"
  synoniem:
 • gemarkeerd

3. Having or as if having an identifying mark or a mark as specified

 • Often used in combination
 • "Played with marked cards"
 • "A scar-marked face"
 • "Well-marked roads"
  synonym:
 • marked

3. Met of alsof het een identificatiemerk of een merkteken heeft zoals gespecificeerd

 • Vaak gebruikt in combinatie
 • "Gespeeld met gemarkeerde kaarten"
 • "Een met littekens gemarkeerd gezicht"
 • "Goed gemarkeerde wegen"
  synoniem:
 • gemarkeerd

Examples of using

This invention marked the dawn of a new era in weaving.
Deze uitvinding markeerde het begin van een nieuw tijdperk in weven.
There is a marked difference between them.
Er is een duidelijk verschil tussen hen.
His steps were clearly marked in the snow.
Zijn stappen waren duidelijk gemarkeerd in de sneeuw.