Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "marine" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "marien" in Nederlandse taal

EnglishDutch

Marine

[Marine]
/mərin/

noun

1. A member of the united states marine corps

  synonym:
 • Marine
 • ,
 • devil dog
 • ,
 • leatherneck
 • ,
 • shipboard soldier

1. Een lid van het united states marine corps

  synoniem:
 • Marine
 • ,
 • duivelshond
 • ,
 • lederen hals
 • ,
 • scheepsbord soldaat

2. A soldier who serves both on shipboard and on land

  synonym:
 • marine

2. Een soldaat die zowel aan boord als aan land dient

  synoniem:
 • marien

adjective

1. Of or relating to the sea

 • "Marine explorations"
  synonym:
 • marine

1. Van of met betrekking tot de zee

 • "Mariene verkenningen"
  synoniem:
 • marien

2. Relating to or involving ships or shipping or navigation or seamen

 • "Nautical charts"
 • "Maritime law"
 • "Marine insurance"
  synonym:
 • nautical
 • ,
 • maritime
 • ,
 • marine

2. Met betrekking tot of met schepen of scheepvaart of navigatie of zeelieden

 • "Zeekaarten"
 • "Maritiem recht"
 • "Mariene verzekering"
  synoniem:
 • nautisch
 • ,
 • maritiem
 • ,
 • marien

3. Of or relating to military personnel who serve both on land and at sea (specifically the u.s. marine corps)

 • "Marine barracks"
  synonym:
 • marine

3. Van of met betrekking tot militairen die zowel op het land als op zee dienen ( specifiek de verenigde staten. korps mariniers )

 • "Mariene kazerne"
  synoniem:
 • marien

4. Relating to or characteristic of or occurring on or in the sea

  synonym:
 • marine

4. Betrekking hebben op of kenmerkend zijn voor of voorkomen op of in de zee

  synoniem:
 • marien

5. Native to or inhabiting the sea

 • "Marine plants and animals such as seaweed and whales"
  synonym:
 • marine

5. Inheems in of bewonend in de zee

 • "Zeeplanten en dieren zoals zeewier en walvissen"
  synoniem:
 • marien