Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "malicious" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "kwaadaardig" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Malicious

[Schadelijk]
/məlɪʃəs/

adjective

1. Having the nature of or resulting from malice

  • "Malicious gossip"
  • "Took malicious pleasure in...watching me wince"- rudyard kipling
    synonym:
  • malicious

1. De aard hebben van of het gevolg zijn van boosaardigheid

  • "Kwaadaardige roddels"
  • "Nam kwaadaardig plezier in ... me huiveren kijken" - rudyard kipling
    synoniem:
  • kwaadaardig

Examples of using

You're being malicious.
Je bent kwaadaardig.