Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "making" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "maken" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Making

[Maken]
/mekɪŋ/

noun

1. The act that results in something coming to be

 • "The devising of plans"
 • "The fashioning of pots and pans"
 • "The making of measurements"
 • "It was already in the making"
  synonym:
 • devising
 • ,
 • fashioning
 • ,
 • making

1. De handeling die resulteert in iets dat komt

 • "Het bedenken van plannen"
 • "Het maken van potten en pannen"
 • "Het maken van metingen"
 • "Het was al in de maak"
  synoniem:
 • bedenken
 • ,
 • fashioning
 • ,
 • maken

2. An attribute that must be met or complied with and that fits a person for something

 • "Her qualifications for the job are excellent"
 • "One of the qualifications for admission is an academic degree"
 • "She has the makings of fine musician"
  synonym:
 • qualification
 • ,
 • making

2. Een attribuut waaraan moet worden voldaan of waaraan moet worden voldaan en dat ergens voor past

 • "Haar kwalificaties voor de baan zijn uitstekend"
 • "Een van de kwalificaties voor toelating is een academische graad"
 • "Ze heeft de verdiensten van fijne muzikant"
  synoniem:
 • kwalificatie
 • ,
 • maken

3. (usually plural) the components needed for making or doing something

 • "The recipe listed all the makings for a chocolate cake"
  synonym:
 • making

3. ( meestal meervoud ) de componenten die nodig zijn om iets te maken of te doen

 • "Het recept vermeldde alle ingrediënten voor een chocoladetaart"
  synoniem:
 • maken

Examples of using

It's always good to work on a team all the members of which feel that they're making a great contribution to the success of some business.
Het is altijd goed om aan een team te werken waarvan alle leden het gevoel hebben dat ze een grote bijdrage leveren aan het succes van sommige bedrijven.
I'm making waffles.
Ik maak wafels.
Is this an early attempt at cake making?
Is dit een vroege poging om cake te maken?