Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "majority" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "meerderheid" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Majority

[Meerderheid]
/məʤɔrəti/

noun

1. The property resulting from being or relating to the greater in number of two parts

 • The main part
 • "The majority of his customers prefer it"
 • "The bulk of the work is finished"
  synonym:
 • majority
 • ,
 • bulk

1. De eigenschap die het gevolg is van of verband houdt met het grotere aantal van twee delen

 • Het grootste deel
 • "De meerderheid van zijn klanten geeft er de voorkeur aan"
 • "Het grootste deel van het werk is klaar"
  synoniem:
 • meerderheid
 • ,
 • bulk

2. (elections) more than half of the votes

  synonym:
 • majority
 • ,
 • absolute majority

2. ( verkiezingen ) meer dan de helft van de stemmen

  synoniem:
 • meerderheid
 • ,
 • absolute meerderheid

3. The age at which persons are considered competent to manage their own affairs

  synonym:
 • majority
 • ,
 • legal age

3. De leeftijd waarop personen bekwaam worden geacht om hun eigen zaken te regelen

  synoniem:
 • meerderheid
 • ,
 • wettelijke leeftijd

Examples of using

"I consider this fair, since effort will get one farther in life than ease of understanding anyway." "Says the man that seems to have skated by through a majority of life on ease of understanding...?"
"Ik vind dit eerlijk, aangezien de inspanning toch een stap verder in het leven zal komen dan het gemak van begrip." "Zegt de man die door een meerderheid van het leven lijkt te hebben geschaatst op gemak van begrip...?"
I have no strong opinion about the matter, so whatever the majority thinks is good is OK with me.
Ik heb daar geen sterke mening over, dus wat de meerderheid ook denkt dat goed is, vind ik prima.
Protestants were in the majority.
Protestanten waren in de meerderheid.