Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "madness" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "waanzin" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Madness

[Waanzin]
/mædnəs/

noun

1. Obsolete terms for legal insanity

  synonym:
 • lunacy
 • ,
 • madness
 • ,
 • insaneness

1. Verouderde voorwaarden voor juridische waanzin

  synoniem:
 • waanzin

2. An acute viral disease of the nervous system of warm-blooded animals (usually transmitted by the bite of a rabid animal)

 • Rabies is fatal if the virus reaches the brain
  synonym:
 • rabies
 • ,
 • hydrophobia
 • ,
 • lyssa
 • ,
 • madness

2. Een acute virale ziekte van het zenuwstelsel van warmbloedige dieren ( die gewoonlijk wordt overgedragen door de beet van een hondsdol dier )

 • Hondsdolheid is dodelijk als het virus de hersenen bereikt
  synoniem:
 • hondsdolheid
 • ,
 • hydrofobie
 • ,
 • Lyssa
 • ,
 • waanzin

3. A feeling of intense anger

 • "Hell hath no fury like a woman scorned"
 • "His face turned red with rage"
  synonym:
 • fury
 • ,
 • rage
 • ,
 • madness

3. Een gevoel van intense woede

 • "De hel heeft geen woede zoals een geminachte vrouw"
 • "Zijn gezicht werd rood van woede"
  synoniem:
 • woede
 • ,
 • waanzin

4. The quality of being rash and foolish

 • "Trying to drive through a blizzard is the height of folly"
 • "Adjusting to an insane society is total foolishness"
  synonym:
 • folly
 • ,
 • foolishness
 • ,
 • craziness
 • ,
 • madness

4. De kwaliteit van onbezonnen en dwaas zijn

 • "Proberen door een sneeuwstorm te rijden is het toppunt van dwaasheid"
 • "Aanpassen aan een krankzinnige samenleving is totale dwaasheid"
  synoniem:
 • dwaasheid
 • ,
 • gekte
 • ,
 • waanzin

5. Unrestrained excitement or enthusiasm

 • "Poetry is a sort of divine madness"
  synonym:
 • madness
 • ,
 • rabidity
 • ,
 • rabidness

5. Onbeperkte opwinding of enthousiasme

 • "Poëzie is een soort goddelijke waanzin"
  synoniem:
 • waanzin
 • ,
 • hondsdolheid

Examples of using

And I give my heart to know wisdom, and to know madness and folly: I have known that even this is vexation of spirit; for, in abundance of wisdom is abundance of sadness, and he who addeth knowledge addeth pain.
En ik geef mijn hart om wijsheid te kennen en waanzin en dwaasheid te kennen: ik heb geweten dat zelfs dit ergernis van geest is; want in overvloed van wijsheid is overvloed van verdriet, en wie kennis toevoegt, voegt pijn toe.
I applied my heart to know wisdom, and to know madness and folly. I perceived that this also was a chasing after wind. For in much wisdom is much grief; and he who increases knowledge increases sorrow.
Ik paste mijn hart toe om wijsheid te kennen en waanzin en dwaasheid te kennen. Ik merkte dat dit ook een jacht op wind was. Want in veel wijsheid is veel verdriet; en wie kennis vergroot, vergroot het verdriet.
This is madness.
Dit is waanzin.