Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "loss" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "verlies" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Loss

[Verlies]
/lɔs/

noun

1. Something that is lost

 • "The car was a total loss"
 • "Loss of livestock left the rancher bankrupt"
  synonym:
 • loss

1. Iets dat verloren is

 • "De auto was een totaal verlies"
 • "Verlies van vee heeft de boer failliet gelaten"
  synoniem:
 • verlies

2. Gradual decline in amount or activity

 • "Weight loss"
 • "A serious loss of business"
  synonym:
 • loss

2. Geleidelijke afname van hoeveelheid of activiteit

 • "Gewichtsverlies"
 • "Een ernstig verlies van zaken"
  synoniem:
 • verlies

3. The act of losing someone or something

 • "Everyone expected him to win so his loss was a shock"
  synonym:
 • loss

3. De daad van iemand of iets verliezen

 • "Iedereen verwachtte dat hij zou winnen, dus zijn verlies was een schok"
  synoniem:
 • verlies

4. The disadvantage that results from losing something

 • "His loss of credibility led to his resignation"
 • "Losing him is no great deprivation"
  synonym:
 • loss
 • ,
 • deprivation

4. Het nadeel dat het gevolg is van iets verliezen

 • "Zijn verlies van geloofwaardigheid leidde tot zijn ontslag"
 • "Hem verliezen is geen grote ontbering"
  synoniem:
 • verlies
 • ,
 • ontbering

5. The experience of losing a loved one

 • "He sympathized on the loss of their grandfather"
  synonym:
 • loss

5. De ervaring om een geliefde te verliezen

 • "Hij sympathiseerde met het verlies van hun grootvader"
  synoniem:
 • verlies

6. The amount by which the cost of a business exceeds its revenue

 • "The company operated at a loss last year"
 • "The company operated in the red last year"
  synonym:
 • loss
 • ,
 • red ink
 • ,
 • red

6. Het bedrag waarmee de kosten van een bedrijf de inkomsten overschrijden

 • "Het bedrijf werkte vorig jaar met verlies"
 • "Het bedrijf opereerde vorig jaar in het rood"
  synoniem:
 • verlies
 • ,
 • rode inkt
 • ,
 • rood

7. Military personnel lost by death or capture

  synonym:
 • personnel casualty
 • ,
 • loss

7. Militair personeel verloren door dood of gevangenneming

  synoniem:
 • slachtoffer van personeel
 • ,
 • verlies

8. Euphemistic expressions for death

 • "Thousands mourned his passing"
  synonym:
 • passing
 • ,
 • loss
 • ,
 • departure
 • ,
 • exit
 • ,
 • expiration
 • ,
 • going
 • ,
 • release

8. Eufemistische uitdrukkingen voor de dood

 • "Duizenden rouwden om zijn overlijden"
  synoniem:
 • voorbijgaan
 • ,
 • verlies
 • ,
 • vertrek
 • ,
 • uitgang
 • ,
 • vervaldatum
 • ,
 • gaan
 • ,
 • vrijgeven

Examples of using

I'm at a loss for any advice to you.
Ik heb geen advies voor u.
I'm at a loss to explain Tom's absence.
Ik kan Tom's afwezigheid niet uitleggen.
I want to report the loss of some jewelry.
Ik wil het verlies van enkele sieraden melden.