Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "logical" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "logisch" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Logical

[Logisch]
/lɑʤɪkəl/

adjective

1. Capable of or reflecting the capability for correct and valid reasoning

 • "A logical mind"
  synonym:
 • logical

1. In staat of weerspiegelt het vermogen tot correcte en geldige redenering

 • "Een logische geest"
  synoniem:
 • logisch

2. Based on known statements or events or conditions

 • "Rain was a logical expectation, given the time of year"
  synonym:
 • legitimate
 • ,
 • logical

2. Gebaseerd op bekende verklaringen of gebeurtenissen of voorwaarden

 • "Regen was een logische verwachting, gezien de tijd van het jaar"
  synoniem:
 • legitiem
 • ,
 • logisch

3. Marked by an orderly, logical, and aesthetically consistent relation of parts

 • "A coherent argument"
  synonym:
 • coherent
 • ,
 • consistent
 • ,
 • logical
 • ,
 • ordered

3. Gemarkeerd door een ordelijke, logische en esthetisch consistente relatie van onderdelen

 • "Een coherent argument"
  synoniem:
 • coherent
 • ,
 • consistent
 • ,
 • logisch
 • ,
 • besteld

4. Capable of thinking and expressing yourself in a clear and consistent manner

 • "A lucid thinker"
 • "She was more coherent than she had been just after the accident"
  synonym:
 • coherent
 • ,
 • logical
 • ,
 • lucid

4. In staat om op een duidelijke en consistente manier te denken en jezelf uit te drukken

 • "Een lucide denker"
 • "Ze was coherenter dan net na het ongeluk"
  synoniem:
 • coherent
 • ,
 • logisch
 • ,
 • helder

Examples of using

Everything is logical.
Alles is logisch.
This book will be useful to anyone who wants to improve their memory and logical thinking.
Dit boek is nuttig voor iedereen die zijn geheugen en logisch denken wil verbeteren.
I don’t understand why they moved the soft sign in the Ukrainian alphabet; it seemed much more logical for me when it came at the end.
Ik begrijp niet waarom ze het zachte bord in het Oekraïense alfabet hebben verplaatst; het leek me veel logischer toen het aan het einde kwam.