Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "liquidate" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "liquideren" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Liquidate

[Liquidaat]
/lɪkwɪdet/

verb

1. Get rid of (someone who may be a threat) by killing

 • "The mafia liquidated the informer"
 • "The double agent was neutralized"
  synonym:
 • neutralize
 • ,
 • neutralise
 • ,
 • liquidate
 • ,
 • waste
 • ,
 • knock off
 • ,
 • do in

1. Verwijder ( iemand die een bedreiging kan vormen ) door te doden

 • "De maffia heeft de informant geliquideerd"
 • "De dubbelagent werd geneutraliseerd"
  synoniem:
 • neutraliseren
 • ,
 • liquideren
 • ,
 • afval
 • ,
 • uitschakelen
 • ,
 • doe in

2. Eliminate by paying off (debts)

  synonym:
 • liquidate
 • ,
 • pay off

2. Elimineren door ( schulden ) af te betalen

  synoniem:
 • liquideren
 • ,
 • afbetalen

3. Convert into cash

 • "I had to liquidate my holdings to pay off my ex-husband"
  synonym:
 • liquidate

3. Omzetten in contant geld

 • "Ik moest mijn bezittingen liquideren om mijn ex-man af te betalen"
  synoniem:
 • liquideren

4. Settle the affairs of by determining the debts and applying the assets to pay them off

 • "Liquidate a company"
  synonym:
 • liquidate

4. De zaken regelen door de schulden te bepalen en de activa toe te passen om ze af te betalen

 • "Een bedrijf liquideren"
  synoniem:
 • liquideren