Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ling" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "ling" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Ling

[Ling]
/lɪŋ/

noun

1. Water chestnut whose spiny fruit has two rather than 4 prongs

  synonym:
 • ling
 • ,
 • ling ko
 • ,
 • Trapa bicornis

1. Waterkastanje waarvan het stekelige fruit twee in plaats van vier tanden heeft

  synoniem:
 • ling
 • ,
 • ling ko
 • ,
 • Trapa bicornis

2. Common old world heath represented by many varieties

 • Low evergreen grown widely in the northern hemisphere
  synonym:
 • heather
 • ,
 • ling
 • ,
 • Scots heather
 • ,
 • broom
 • ,
 • Calluna vulgaris

2. Gewone heide uit de oude wereld, vertegenwoordigd door vele variëteiten

 • Laag groenblijvend op grote schaal gekweekt op het noordelijk halfrond
  synoniem:
 • heide
 • ,
 • ling
 • ,
 • Schotse heide
 • ,
 • bezem
 • ,
 • Calluna vulgaris

3. Elongated marine food fish of greenland and northern europe

 • Often salted and dried
  synonym:
 • ling
 • ,
 • Molva molva

3. Langgerekte zeevis van groenland en noord-europa

 • Vaak gezouten en gedroogd
  synoniem:
 • ling
 • ,
 • Molva molva

4. American hakes

  synonym:
 • ling

4. Amerikaanse heekes

  synoniem:
 • ling

5. Elongate freshwater cod of northern europe and asia and north america having barbels around its mouth

  synonym:
 • burbot
 • ,
 • eelpout
 • ,
 • ling
 • ,
 • cusk
 • ,
 • Lota lota

5. Langwerpige zoetwaterkabeljauw in noord-europa en azië en noord-amerika met barbels rond de mond

  synoniem:
 • burbot
 • ,
 • pruil
 • ,
 • ling
 • ,
 • cusk
 • ,
 • Lota lota