Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "lid" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "deksel" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Lid

[Deksel]
/lɪd/

noun

1. Either of two folds of skin that can be moved to cover or open the eye

 • "His lids would stay open no longer"
  synonym:
 • eyelid
 • ,
 • lid
 • ,
 • palpebra

1. Een van de twee huidplooien die kunnen worden bewogen om het oog te bedekken of te openen

 • "Zijn deksels zouden niet langer open blijven"
  synoniem:
 • ooglid
 • ,
 • deksel
 • ,
 • palpebra

2. A movable top or cover (hinged or separate) for closing the opening at the top of a box, chest, jar, pan, etc.

 • "He raised the piano lid"
  synonym:
 • lid

2. Een beweegbare bovenkant of afdekking ( scharnierend of afzonderlijk ) voor het sluiten van de opening bovenaan een doos, borst, pot, pan, enz.

 • "Hij hief het pianodeksel op"
  synoniem:
 • deksel

3. Headdress that protects the head from bad weather

 • Has shaped crown and usually a brim
  synonym:
 • hat
 • ,
 • chapeau
 • ,
 • lid

3. Hoofdtooi die het hoofd beschermt tegen slecht weer

 • Heeft een gevormde kroon en meestal een rand
  synoniem:
 • hoed
 • ,
 • chapeau
 • ,
 • deksel

Examples of using

The lid screws onto the jar.
Het deksel schroeft op de pot.
The lid is closed.
Het deksel is gesloten.
The date of manufacture is shown on the lid.
De fabricagedatum staat op het deksel.