Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "legislature" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "wetgever" in Nederlandse taal

EnglishDutch

Legislature

[Wetgever]
/lɛʤəsleʧər/

noun

1. Persons who make or amend or repeal laws

  synonym:
 • legislature
 • ,
 • legislative assembly
 • ,
 • legislative body
 • ,
 • general assembly
 • ,
 • law-makers

1. Personen die wetten maken of wijzigen of intrekken

  synoniem:
 • wetgever
 • ,
 • wetgevende vergadering
 • ,
 • wetgevend orgaan
 • ,
 • algemene vergadering
 • ,
 • wetgevers

Examples of using

It has been shown in most studies on this subject that intervention of the legislature had adverse effects.
In de meeste onderzoeken over dit onderwerp is aangetoond dat tussenkomst van de wetgever nadelige effecten had.
The bill was eviscerated before being passed by the legislature.
Het wetsvoorstel werd verwijderd voordat het door de wetgever werd aangenomen.