Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "jam" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "jam" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Jam

[Jam]
/ʤæm/

noun

1. Preserve of crushed fruit

  synonym:
 • jam

1. Conserven van gemalen fruit

  synoniem:
 • jam

2. Informal terms for a difficult situation

 • "He got into a terrible fix"
 • "He made a muddle of his marriage"
  synonym:
 • fix
 • ,
 • hole
 • ,
 • jam
 • ,
 • mess
 • ,
 • muddle
 • ,
 • pickle
 • ,
 • kettle of fish

2. Informele voorwaarden voor een moeilijke situatie

 • "Hij kreeg een vreselijke oplossing"
 • "Hij maakte een warboel van zijn huwelijk"
  synoniem:
 • repareren
 • ,
 • gat
 • ,
 • jam
 • ,
 • rommel
 • ,
 • warrig
 • ,
 • augurk
 • ,
 • ketel vis

3. A dense crowd of people

  synonym:
 • crush
 • ,
 • jam
 • ,
 • press

3. Een dichte menigte mensen

  synoniem:
 • verpletteren
 • ,
 • jam
 • ,
 • pers

4. Deliberate radiation or reflection of electromagnetic energy for the purpose of disrupting enemy use of electronic devices or systems

  synonym:
 • jamming
 • ,
 • electronic jamming
 • ,
 • jam

4. Opzettelijke straling of reflectie van elektromagnetische energie om het gebruik van elektronische apparaten of systemen door de vijand te verstoren

  synoniem:
 • vastlopen
 • ,
 • elektronisch vastlopen
 • ,
 • jam

verb

1. Press tightly together or cram

 • "The crowd packed the auditorium"
  synonym:
 • throng
 • ,
 • mob
 • ,
 • pack
 • ,
 • pile
 • ,
 • jam

1. Druk stevig tegen elkaar of prop

 • "De menigte heeft de zaal ingepakt"
  synoniem:
 • string
 • ,
 • maffia
 • ,
 • pak
 • ,
 • stapel
 • ,
 • jam

2. Push down forcibly

 • "The driver jammed the brake pedal to the floor"
  synonym:
 • jam

2. Duw met geweld naar beneden

 • "De chauffeur heeft het rempedaal op de grond vastgelopen"
  synoniem:
 • jam

3. Crush or bruise

 • "Jam a toe"
  synonym:
 • jam
 • ,
 • crush

3. Verpletteren of kneuzen

 • "Jam een teen"
  synoniem:
 • jam
 • ,
 • verpletteren

4. Interfere with or prevent the reception of signals

 • "Jam the voice of america"
 • "Block the signals emitted by this station"
  synonym:
 • jam
 • ,
 • block

4. De ontvangst van signalen verstoren of voorkomen

 • "Jam the voice of america"
 • "Blokkeer de signalen die door dit station worden uitgezonden"
  synoniem:
 • jam
 • ,
 • blokkeren

5. Get stuck and immobilized

 • "The mechanism jammed"
  synonym:
 • jam

5. Vast komen te zitten en geïmmobiliseerd

 • "Het mechanisme is vastgelopen"
  synoniem:
 • jam

6. Crowd or pack to capacity

 • "The theater was jampacked"
  synonym:
 • jam
 • ,
 • jampack
 • ,
 • ram
 • ,
 • chock up
 • ,
 • cram
 • ,
 • wad

6. Verdringen of verpakken tot capaciteit

 • "Het theater was gekaapt"
  synoniem:
 • jam
 • ,
 • jampack
 • ,
 • ram
 • ,
 • chock up
 • ,
 • cram
 • ,
 • wad

7. Block passage through

 • "Obstruct the path"
  synonym:
 • obstruct
 • ,
 • obturate
 • ,
 • impede
 • ,
 • occlude
 • ,
 • jam
 • ,
 • block
 • ,
 • close up

7. Blokdoorgang door

 • "Belem het pad"
  synoniem:
 • belemmeren
 • ,
 • stom
 • ,
 • occlusie
 • ,
 • jam
 • ,
 • blokkeren
 • ,
 • close up

Examples of using

I want bread and jam.
Ik wil brood en jam.
Help yourself to the strawberry jam.
Help jezelf met de aardbeienjam.
What caused the traffic jam down the street?
Wat veroorzaakte de verkeersopstopping op straat?