Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inversion" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "inversie" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Inversion

[Inversie]
/ɪnvərʒən/

noun

1. The layer of air near the earth is cooler than an overlying layer

  synonym:
 • inversion

1. De luchtlaag bij de aarde is koeler dan een bovenliggende laag

  synoniem:
 • inversie

2. Abnormal condition in which an organ is turned inward or inside out (as when the upper part of the uterus is pulled into the cervical canal after childbirth)

  synonym:
 • inversion

2. Abnormale toestand waarin een orgaan naar binnen of naar binnen wordt gedraaid ( zoals wanneer het bovenste deel van de baarmoeder na de bevalling in het baarmoederhalskanaal wordt getrokken )

  synoniem:
 • inversie

3. A chemical process in which the direction of optical rotation of a substance is reversed from dextrorotatory to levorotary or vice versa

  synonym:
 • inversion

3. Een chemisch proces waarbij de richting van optische rotatie van een stof wordt omgekeerd van dextrorotatoir naar levorotair of omgekeerd

  synoniem:
 • inversie

4. (genetics) a kind of mutation in which the order of the genes in a section of a chromosome is reversed

  synonym:
 • inversion

4. ( genetica ) een soort mutatie waarbij de volgorde van de genen in een sectie van een chromosoom wordt omgekeerd

  synoniem:
 • inversie

5. The reversal of the normal order of words

  synonym:
 • anastrophe
 • ,
 • inversion

5. De omkering van de normale volgorde van woorden

  synoniem:
 • anastrofe
 • ,
 • inversie

6. (counterpoint) a variation of a melody or part in which ascending intervals are replaced by descending intervals and vice versa

  synonym:
 • inversion

6. ( counterpoint ) een variatie op een melodie of een deel waarin oplopende intervallen worden vervangen door aflopende intervallen en vice versa

  synoniem:
 • inversie

7. A term formerly used to mean taking on the gender role of the opposite sex

  synonym:
 • inversion
 • ,
 • sexual inversion

7. Een term die vroeger de rol van geslacht van het andere geslacht op zich nam

  synoniem:
 • inversie
 • ,
 • seksuele inversie

8. Turning upside down

 • Setting on end
  synonym:
 • inversion
 • ,
 • upending

8. Ondersteboven draaien

 • Instellen op einde
  synoniem:
 • inversie
 • ,
 • opruiend

9. The act of turning inside out

  synonym:
 • inversion
 • ,
 • eversion
 • ,
 • everting

9. De handeling van binnenstebuiten keren

  synoniem:
 • inversie
 • ,
 • eversion
 • ,
 • altijd