Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "intent" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "intentie" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Intent

[Intentie]
/ɪntɛnt/

noun

1. An anticipated outcome that is intended or that guides your planned actions

 • "His intent was to provide a new translation"
 • "Good intentions are not enough"
 • "It was created with the conscious aim of answering immediate needs"
 • "He made no secret of his designs"
  synonym:
 • purpose
 • ,
 • intent
 • ,
 • intention
 • ,
 • aim
 • ,
 • design

1. Een verwachte uitkomst die bedoeld is of die uw geplande acties begeleidt

 • "Zijn bedoeling was om een nieuwe vertaling te leveren"
 • "Goede bedoelingen zijn niet genoeg"
 • "Het is gemaakt met het bewuste doel om in onmiddellijke behoeften te voorzien"
 • "Hij maakte zijn ontwerpen niet geheim"
  synoniem:
 • doel
 • ,
 • intentie
 • ,
 • richten
 • ,
 • ontwerp

2. The intended meaning of a communication

  synonym:
 • intent
 • ,
 • purport
 • ,
 • spirit

2. De beoogde betekenis van een communicatie

  synoniem:
 • intentie
 • ,
 • purport
 • ,
 • geest

adjective

1. Giving or marked by complete attention to

 • "That engrossed look or rapt delight"
 • "Then wrapped in dreams"
 • "So intent on this fantastic...narrative that she hardly stirred"- walter de la mare
 • "Rapt with wonder"
 • "Wrapped in thought"
  synonym:
 • captive
 • ,
 • absorbed
 • ,
 • engrossed
 • ,
 • enwrapped
 • ,
 • intent
 • ,
 • wrapped

1. Geven of gemarkeerd door volledige aandacht

 • "Die overvolle look of verrukking"
 • "Dan verpakt in dromen"
 • "Zo gericht op dit fantastische ... verhaal dat ze nauwelijks roerde" - walter de la mare
 • "Met verwondering verkracht"
 • "In gedachten gewikkeld"
  synoniem:
 • gevangen
 • ,
 • geabsorbeerd
 • ,
 • verdiept
 • ,
 • in de war
 • ,
 • intentie
 • ,
 • ingepakt

Examples of using

He lied by intent.
Hij loog met opzet.
He was lying by intent.
Hij loog met opzet.
We omitted it by intent.
We hebben het met opzet weggelaten.