Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "influential" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "invloedrijk" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Influential

[Invloedrijk]
/ɪnfluɛnʃəl/

adjective

1. Having or exercising influence or power

  • "An influential newspaper"
  • "Influential leadership for peace"
    synonym:
  • influential

1. Invloed of macht hebben of uitoefenen

  • "Een invloedrijke krant"
  • "Invloedrijk leiderschap voor vrede"
    synoniem:
  • invloedrijk

Examples of using

It's non influential.
Het heeft geen invloed.
If other conditions are equal, the temperature must be the most influential element in this experiment.
Als andere omstandigheden gelijk zijn, moet de temperatuur het meest invloedrijke element zijn in dit experiment.
He is influential.
Hij is invloedrijk.