Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inevitably" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "onvermijdelijk" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Inevitably

[Onvermijdelijk]
/ɪnɛvətəbli/

adverb

1. In such a manner as could not be otherwise

 • "It is necessarily so"
 • "We must needs by objective"
  synonym:
 • inevitably
 • ,
 • necessarily
 • ,
 • of necessity
 • ,
 • needs

1. Op een manier die niet anders zou kunnen zijn

 • "Het is noodzakelijk zo"
 • "We moeten objectief nodig hebben"
  synoniem:
 • onvermijdelijk
 • ,
 • noodzakelijk
 • ,
 • behoeften

2. By necessity

 • "The situation slid inescapably toward disaster "
  synonym:
 • inescapably
 • ,
 • ineluctably
 • ,
 • inevitably
 • ,
 • unavoidably

2. Door noodzaak

 • "De situatie gleed onontkoombaar naar een ramp "
  synoniem:
 • onontkoombaar
 • ,
 • onvermijdelijk

Examples of using

Due to his high grades, he will inevitably be accepted to the university.
Vanwege zijn hoge cijfers wordt hij onvermijdelijk toegelaten tot de universiteit.