Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "incur" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "incur" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Incur

[Inslag]
/ɪnkər/

verb

1. Make oneself subject to

 • Bring upon oneself
 • Become liable to
 • "People who smoke incur a great danger to their health"
  synonym:
 • incur

1. Jezelf onderwerpen aan

 • Breng jezelf aan
 • Aansprakelijk worden gesteld
 • "Mensen die roken lopen een groot gevaar voor hun gezondheid"
  synoniem:
 • oplopen

2. Receive a specified treatment (abstract)

 • "These aspects of civilization do not find expression or receive an interpretation"
 • "His movie received a good review"
 • "I got nothing but trouble for my good intentions"
  synonym:
 • receive
 • ,
 • get
 • ,
 • find
 • ,
 • obtain
 • ,
 • incur

2. Een gespecificeerde behandeling ( abstract ) krijgen

 • "Deze aspecten van de beschaving komen niet tot uitdrukking of krijgen geen interpretatie"
 • "Zijn film kreeg een goede recensie"
 • "Ik heb alleen maar problemen voor mijn goede bedoelingen"
  synoniem:
 • ontvangen
 • ,
 • krijgen
 • ,
 • vinden
 • ,
 • verkrijgen
 • ,
 • oplopen