Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "incorporate" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "opnemen" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Incorporate

[Opnemen]
/ɪnkɔrpəret/

verb

1. Make into a whole or make part of a whole

 • "She incorporated his suggestions into her proposal"
  synonym:
 • integrate
 • ,
 • incorporate

1. Maak een geheel of maak deel uit van een geheel

 • "Ze heeft zijn suggesties in haar voorstel verwerkt"
  synoniem:
 • integreren
 • ,
 • opnemen

2. Include or contain

 • Have as a component
 • "A totally new idea is comprised in this paper"
 • "The record contains many old songs from the 1930's"
  synonym:
 • incorporate
 • ,
 • contain
 • ,
 • comprise

2. Opnemen of bevatten

 • Hebben als component
 • "In dit document staat een totaal nieuw idee"
 • "De plaat bevat veel oude liedjes uit de jaren dertig"
  synoniem:
 • opnemen
 • ,
 • bevatten
 • ,
 • omvatten

3. Form a corporation

  synonym:
 • incorporate

3. Vorm een bedrijf

  synoniem:
 • opnemen

4. Unite or merge with something already in existence

 • "Incorporate this document with those pertaining to the same case"
  synonym:
 • incorporate

4. Verenig of fuseer met iets dat al bestaat

 • "Voeg dit document toe aan de documenten die betrekking hebben op dezelfde zaak"
  synoniem:
 • opnemen

adjective

1. Formed or united into a whole

  synonym:
 • incorporate
 • ,
 • incorporated
 • ,
 • integrated
 • ,
 • merged
 • ,
 • unified

1. Gevormd of verenigd in een geheel

  synoniem:
 • opnemen
 • ,
 • opgenomen
 • ,
 • geïntegreerd
 • ,
 • samengevoegd
 • ,
 • verenigd