Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "incite" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "aanzetten" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Incite

[Opwinding]
/ɪnsaɪt/

verb

1. Give an incentive for action

 • "This moved me to sacrifice my career"
  synonym:
 • motivate
 • ,
 • actuate
 • ,
 • propel
 • ,
 • move
 • ,
 • prompt
 • ,
 • incite

1. Een stimulans geven voor actie

 • "Dit bracht me ertoe mijn carrière op te offeren"
  synoniem:
 • motiveren
 • ,
 • activeren
 • ,
 • voortstuwen
 • ,
 • verplaatsen
 • ,
 • prompt
 • ,
 • aanzetten

2. Provoke or stir up

 • "Incite a riot"
 • "Set off great unrest among the people"
  synonym:
 • incite
 • ,
 • instigate
 • ,
 • set off
 • ,
 • stir up

2. Provoceren of roeren

 • "Opruiing van een rel"
 • "Veroorzaakte grote onrust onder de mensen"
  synoniem:
 • aanzetten
 • ,
 • vertrokken
 • ,
 • roeren

3. Urge on

 • Cause to act
 • "The other children egged the boy on, but he did not want to throw the stone through the window"
  synonym:
 • prod
 • ,
 • incite
 • ,
 • egg on

3. Aandringen op

 • Reden om te handelen
 • "De andere kinderen trokken de jongen aan, maar hij wilde de steen niet door het raam gooien"
  synoniem:
 • prod
 • ,
 • aanzetten
 • ,
 • ei op