Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inch" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "inch" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Inch

[Inch]
/ɪnʧ/

noun

1. A unit of length equal to one twelfth of a foot

  synonym:
 • inch
 • ,
 • in

1. Een lengte-eenheid gelijk aan een twaalfde van een voet

  synoniem:
 • inch
 • ,
 • in

2. A unit of measurement for advertising space

  synonym:
 • column inch
 • ,
 • inch

2. Een meeteenheid voor advertentieruimte

  synoniem:
 • kolom inch
 • ,
 • inch

verb

1. Advance slowly, as if by inches

 • "He edged towards the car"
  synonym:
 • edge
 • ,
 • inch

1. Langzaam vooruitgaan, alsof het inches is

 • "Hij reed naar de auto"
  synoniem:
 • rand
 • ,
 • inch

Examples of using

We waded into the cold water inch by inch.
We waadden centimeter voor centimeter in het koude water.
They were so frightened that they couldn't move an inch.
Ze waren zo bang dat ze geen centimeter konden bewegen.
He is every inch a gentleman.
Hij is elke centimeter een heer.