Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "incapable" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "niet in staat" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Incapable

[Onmisbaar]
/ɪnkepəbəl/

adjective

1. (followed by `of') lacking capacity or ability

 • "Incapable of carrying a tune"
 • "He is incapable of understanding the matter"
 • "Incapable of doing the work"
  synonym:
 • incapable

1. ( gevolgd door `of ') zonder capaciteit of bekwaamheid

 • "Niet in staat om een deuntje te dragen"
 • "Hij is niet in staat de zaak te begrijpen"
 • "Niet in staat om het werk te doen"
  synoniem:
 • niet in staat

2. Not being susceptible to or admitting of something (usually followed by `of')

 • "Incapable of solution"
  synonym:
 • incapable(p)

2. Niet vatbaar zijn voor of toegeven van iets ( gewoonlijk gevolgd door `of ')

 • "Niet in staat tot oplossing"
  synoniem:
 • niet in staat ( p )

3. (followed by `of') not having the temperament or inclination for

 • "Simply incapable of lying"
  synonym:
 • incapable

3. ( gevolgd door `of ') zonder het temperament of de neiging voor

 • "Gewoon niet in staat om te liegen"
  synoniem:
 • niet in staat

4. Not meeting requirements

 • "Unequal to the demands put upon him"
  synonym:
 • incapable
 • ,
 • incompetent
 • ,
 • unequal to(p)

4. Niet voldoen aan vereisten

 • "Ongelijk aan de eisen die aan hem worden gesteld"
  synoniem:
 • niet in staat
 • ,
 • incompetent
 • ,
 • ongelijk aan ( p )

Examples of using

There are so many people in the world who are incapable of outgrowing the level of their stomach!
Er zijn zoveel mensen in de wereld die niet in staat zijn het maagniveau te ontgroeien!
He is incapable of telling a lie.
Hij kan geen leugen vertellen.
The child was incapable of understanding his father's death.
Het kind kon de dood van zijn vader niet begrijpen.