Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inanimate" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "inaniem" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Inanimate

[Inanimate]
/ɪnænəmət/

adjective

1. Belonging to the class of nouns denoting nonliving things

 • "The word `car' is inanimate"
  synonym:
 • inanimate

1. Behorend tot de klasse van zelfstandige naamwoorden die niet-levende dingen aanduiden

 • "Het woord" auto "is levenloos"
  synoniem:
 • levenloos

2. Not endowed with life

 • "The inorganic world is inanimate"
 • "Inanimate objects"
  synonym:
 • inanimate
 • ,
 • nonliving
 • ,
 • non-living

2. Niet begiftigd met leven

 • "De anorganische wereld is levenloos"
 • "Onschat objecten"
  synoniem:
 • levenloos
 • ,
 • niet levend
 • ,
 • niet-levend

3. Appearing dead

 • Not breathing or having no perceptible pulse
 • "An inanimate body"
 • "Pulseless and dead"
  synonym:
 • breathless
 • ,
 • inanimate
 • ,
 • pulseless

3. Dood lijken

 • Niet ademend of zonder waarneembare pols
 • "Een levenloos lichaam"
 • "Nutteloos en dood"
  synoniem:
 • ademloos
 • ,
 • levenloos
 • ,
 • pulloos