Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "inalienable" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "onvervreemdbaar" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Inalienable

[Onvervreemdbaar]
/ɪneljənəbəl/

adjective

1. Incapable of being repudiated or transferred to another

 • "Endowed by their creator with certain unalienable rights"
  synonym:
 • inalienable
 • ,
 • unalienable

1. Niet in staat om te worden afgewezen of overgedragen aan een ander

 • "Door hun schepper bepaalde onvervreemdbare rechten verleend"
  synoniem:
 • onvervreemdbaar

2. Not subject to forfeiture

 • "An unforfeitable right"
  synonym:
 • unforfeitable
 • ,
 • inalienable

2. Niet onderworpen aan verbeurdverklaring

 • "Een onvergeeflijk recht"
  synoniem:
 • onvergeeflijk
 • ,
 • onvervreemdbaar