Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "imperfect" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "imperfect" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Imperfect

[Onvolmaakt]
/ɪmpərfɪkt/

noun

1. A tense of verbs used in describing action that is on-going

  synonym:
 • progressive
 • ,
 • progressive tense
 • ,
 • imperfect
 • ,
 • imperfect tense
 • ,
 • continuous tense

1. Een tijd van werkwoorden die worden gebruikt bij het beschrijven van lopende acties

  synoniem:
 • progressief
 • ,
 • progressieve tijd
 • ,
 • onvolmaakt
 • ,
 • onvolmaakte tijd
 • ,
 • continue gespannen

adjective

1. Not perfect

 • Defective or inadequate
 • "Had only an imperfect understanding of his responsibilities"
 • "Imperfect mortals"
 • "Drainage here is imperfect"
  synonym:
 • imperfect

1. Niet perfect

 • Defect of onvoldoende
 • "Had slechts een onvolmaakt begrip van zijn verantwoordelijkheden"
 • "Imperfecte stervelingen"
 • "Drainage hier is onvolmaakt"
  synoniem:
 • onvolmaakt

2. Wanting in moral strength, courage, or will

 • Having the attributes of man as opposed to e.g. divine beings
 • "I'm only a fallible human"
 • "Frail humanity"
  synonym:
 • fallible
 • ,
 • frail
 • ,
 • imperfect
 • ,
 • weak

2. Willen in morele kracht, moed of wil

 • De eigenschappen van de mens hebben in plaats van b.v. goddelijke wezens
 • "Ik ben maar een feilbaar mens"
 • "Frail mensheid"
  synoniem:
 • feilbaar
 • ,
 • bros
 • ,
 • onvolmaakt
 • ,
 • zwak