Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "impenetrable" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "ondoordringbaar" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Impenetrable

[ondoordringbaar]
/ɪmpɛnətrəbəl/

adjective

1. Not admitting of penetration or passage into or through

 • "An impenetrable fortress"
 • "Impenetrable rain forests"
  synonym:
 • impenetrable

1. Niet toegeven van penetratie of doorgang in of door

 • "Een ondoordringbaar fort"
 • "Ondoordringbare regenwouden"
  synoniem:
 • ondoordringbaar

2. Permitting little if any light to pass through because of denseness of matter

 • "Dense smoke"
 • "Heavy fog"
 • "Impenetrable gloom"
  synonym:
 • dense
 • ,
 • heavy
 • ,
 • impenetrable

2. Waardoor er weinig of geen licht doorkomt vanwege de dichtheid van de materie

 • "Dichte rook"
 • "Zware mist"
 • "Ondoordringbare somberheid"
  synoniem:
 • dicht
 • ,
 • zwaar
 • ,
 • ondoordringbaar

3. Impossible to understand

 • "Impenetrable jargon"
  synonym:
 • impenetrable

3. Onmogelijk te begrijpen

 • "Ondoordringbaar jargon"
  synoniem:
 • ondoordringbaar