Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "illusion" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "illusie" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Illusion

[Illusie]
/ɪluʒən/

noun

1. An erroneous mental representation

  synonym:
 • illusion
 • ,
 • semblance

1. Een foutieve mentale representatie

  synoniem:
 • illusie
 • ,
 • schijn

2. Something many people believe that is false

 • "They have the illusion that i am very wealthy"
  synonym:
 • illusion
 • ,
 • fantasy
 • ,
 • phantasy
 • ,
 • fancy

2. Iets wat veel mensen denken dat vals is

 • "Ze hebben de illusie dat ik erg rijk ben"
  synoniem:
 • illusie
 • ,
 • fantasie
 • ,
 • mooi

3. The act of deluding

 • Deception by creating illusory ideas
  synonym:
 • delusion
 • ,
 • illusion
 • ,
 • head game

3. De daad van misleiding

 • Misleiding door illusoire ideeën te creëren
  synoniem:
 • waanvoorstellingen
 • ,
 • illusie
 • ,
 • hoofd spel

4. An illusory feat

 • Considered magical by naive observers
  synonym:
 • magic trick
 • ,
 • conjuring trick
 • ,
 • trick
 • ,
 • magic
 • ,
 • legerdemain
 • ,
 • conjuration
 • ,
 • thaumaturgy
 • ,
 • illusion
 • ,
 • deception

4. Een illusoire prestatie

 • Door naïeve waarnemers als magisch beschouwd
  synoniem:
 • goocheltruc
 • ,
 • truc
 • ,
 • magie
 • ,
 • legerdemain
 • ,
 • vervelling
 • ,
 • thaumaturgie
 • ,
 • illusie
 • ,
 • misleiding

Examples of using

If most of us remain ignorant of ourselves, it is because self-knowledge is painful and we prefer the pleasure of illusion.
Als de meesten van ons onwetend blijven over onszelf, komt dat omdat zelfkennis pijnlijk is en we het plezier van illusie verkiezen.
Elections are the biggest illusion of freedom.
Verkiezingen zijn de grootste illusie van vrijheid.
The real reminiscences seemed to be an illusion while the false ones were so convincing that could replace the reality.
De echte herinneringen leken een illusie te zijn, terwijl de valse zo overtuigend waren dat ze de realiteit konden vervangen.