Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "illumination" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "verlichting" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Illumination

[Verlichting]
/ɪluməneʃən/

noun

1. A condition of spiritual awareness

 • Divine illumination
 • "Follow god's light"
  synonym:
 • light
 • ,
 • illumination

1. Een toestand van spiritueel bewustzijn

 • Goddelijke verlichting
 • "Volg gods licht"
  synoniem:
 • licht
 • ,
 • verlichting

2. The degree of visibility of your environment

  synonym:
 • illumination

2. De mate van zichtbaarheid van uw omgeving

  synoniem:
 • verlichting

3. An interpretation that removes obstacles to understanding

 • "The professor's clarification helped her to understand the textbook"
  synonym:
 • clarification
 • ,
 • elucidation
 • ,
 • illumination

3. Een interpretatie die belemmeringen voor begrip wegneemt

 • "De verduidelijking van de professor hielp haar het leerboek te begrijpen"
  synoniem:
 • verduidelijking
 • ,
 • opheldering
 • ,
 • verlichting

4. The luminous flux incident on a unit area

  synonym:
 • illuminance
 • ,
 • illumination

4. Het lichtstroomincident op een oppervlakte van een eenheid

  synoniem:
 • verlichting

5. Painting or drawing included in a book (especially in illuminated medieval manuscripts)

  synonym:
 • miniature
 • ,
 • illumination

5. Schilderen of tekenen opgenomen in een boek ( speciaal in verlichte middeleeuwse manuscripten )

  synoniem:
 • miniatuur
 • ,
 • verlichting