Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "ill" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "ill" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Ill

[Ziek]
/ɪl/

noun

1. An often persistent bodily disorder or disease

 • A cause for complaining
  synonym:
 • ailment
 • ,
 • complaint
 • ,
 • ill

1. Een vaak aanhoudende lichamelijke stoornis of ziekte

 • Een reden om te klagen
  synoniem:
 • aandoening
 • ,
 • klacht
 • ,
 • ziek

adjective

1. Affected by an impairment of normal physical or mental function

 • "Ill from the monotony of his suffering"
  synonym:
 • ill
 • ,
 • sick

1. Beïnvloed door een aantasting van de normale fysieke of mentale functie

 • "Ziek van de eentonigheid van zijn lijden"
  synoniem:
 • ziek

2. Resulting in suffering or adversity

 • "Ill effects"
 • "It's an ill wind that blows no good"
  synonym:
 • ill

2. Resulterend in lijden of tegenspoed

 • "Slechte effecten"
 • "Het is een slechte wind die niet goed waait"
  synoniem:
 • ziek

3. Distressing

 • "Ill manners"
 • "Of ill repute"
  synonym:
 • ill

3. Verontrustend

 • "Slechte manieren"
 • "Van slechte naam"
  synoniem:
 • ziek

4. Indicating hostility or enmity

 • "You certainly did me an ill turn"
 • "Ill feelings"
 • "Ill will"
  synonym:
 • ill

4. Vijandigheid of vijandigheid aangeven

 • "Je hebt me zeker een slechte wending gegeven"
 • "Slechte gevoelens"
 • "Zal"
  synoniem:
 • ziek

5. Presaging ill fortune

 • "Ill omens"
 • "Ill predictions"
 • "My words with inauspicious thunderings shook heaven"- p.b.shelley
 • "A dead and ominous silence prevailed"
 • "A by-election at a time highly unpropitious for the government"
  synonym:
 • ill
 • ,
 • inauspicious
 • ,
 • ominous

5. Een ongeluk voorspellen

 • "Ill voorens"
 • "Slechte voorspellingen"
 • "Mijn woorden met ongunstige donderslagen schokten de hemel" - p.b. shelley
 • "Een dode en onheilspellende stilte heerste"
 • "Een tussentijdse verkiezing in een tijd die zeer onvoorwaardelijk is voor de regering"
  synoniem:
 • ziek
 • ,
 • ongunstig
 • ,
 • onheilspellend

adverb

1. (`ill' is often used as a combining form) in a poor or improper or unsatisfactory manner

 • Not well
 • "He was ill prepared"
 • "It ill befits a man to betray old friends"
 • "The car runs badly"
 • "He performed badly on the exam"
 • "The team played poorly"
 • "Ill-fitting clothes"
 • "An ill-conceived plan"
  synonym:
 • ill
 • ,
 • badly
 • ,
 • poorly

1. ( `ill 'wordt vaak gebruikt als een combinatievorm ) op een slechte of ongepaste of onbevredigende manier

 • Niet goed
 • "Hij was slecht voorbereid"
 • "Het past een man niet om oude vrienden te verraden"
 • "De auto rijdt slecht"
 • "Hij presteerde slecht op het examen"
 • "Het team speelde slecht"
 • "Slecht passende kleding"
 • "Een slecht doordacht plan"
  synoniem:
 • ziek
 • ,
 • slecht

2. Unfavorably or with disapproval

 • "Tried not to speak ill of the dead"
 • "Thought badly of him for his lack of concern"
  synonym:
 • ill
 • ,
 • badly

2. Ongunstig of met afkeuring

 • "Probeerde niet slecht over de doden te spreken"
 • "Vroeg over hem nagedacht vanwege zijn gebrek aan bezorgdheid"
  synoniem:
 • ziek
 • ,
 • slecht

3. With difficulty or inconvenience

 • Scarcely or hardly
 • "We can ill afford to buy a new car just now"
  synonym:
 • ill

3. Met moeite of ongemak

 • Nauwelijks of nauwelijks
 • "We kunnen het ons niet veroorloven om zojuist een nieuwe auto te kopen"
  synoniem:
 • ziek

Examples of using

I hate being ill.
Ik haat het om ziek te zijn.
When a country is well governed, poverty and a mean condition are things to be ashamed of. When a country is ill governed, riches and honor are things to be ashamed of.
Als een land goed wordt bestuurd, moeten armoede en een gemene toestand zich schamen. Als een land slecht wordt bestuurd, zijn rijkdom en eer dingen om je voor te schamen.
It seems I'm falling ill.
Het lijkt erop dat ik ziek word.