Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "honor" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "eer" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Honor

[Eer]
/ɑnər/

noun

1. A tangible symbol signifying approval or distinction

 • "An award for bravery"
  synonym:
 • award
 • ,
 • accolade
 • ,
 • honor
 • ,
 • honour
 • ,
 • laurels

1. Een tastbaar symbool dat goedkeuring of onderscheid aangeeft

 • "Een prijs voor moed"
  synoniem:
 • prijs
 • ,
 • onderscheiding
 • ,
 • eer
 • ,
 • lauweren

2. The state of being honored

  synonym:
 • honor
 • ,
 • honour
 • ,
 • laurels

2. De staat van eer

  synoniem:
 • eer
 • ,
 • lauweren

3. The quality of being honorable and having a good name

 • "A man of honor"
  synonym:
 • honor
 • ,
 • honour

3. De kwaliteit van eervol zijn en een goede naam hebben

 • "Een man van eer"
  synoniem:
 • eer

4. A woman's virtue or chastity

  synonym:
 • honor
 • ,
 • honour
 • ,
 • purity
 • ,
 • pureness

4. De deugd of kuisheid van een vrouw

  synoniem:
 • eer
 • ,
 • zuiverheid
 • ,
 • puurheid

verb

1. Bestow honor or rewards upon

 • "Today we honor our soldiers"
 • "The scout was rewarded for courageous action"
  synonym:
 • honor
 • ,
 • honour
 • ,
 • reward

1. Eer of beloningen schenken

 • "Vandaag eren we onze soldaten"
 • "De verkenner werd beloond voor moedige actie"
  synoniem:
 • eer
 • ,
 • beloning

2. Show respect towards

 • "Honor your parents!"
  synonym:
 • respect
 • ,
 • honor
 • ,
 • honour
 • ,
 • abide by
 • ,
 • observe

2. Respect tonen

 • "Eer je ouders!"
  synoniem:
 • respect
 • ,
 • eer
 • ,
 • houden
 • ,
 • observeren

3. Accept as pay

 • "We honor checks and drafts"
  synonym:
 • honor
 • ,
 • honour

3. Accepteren als loon

 • "We eren cheques en concepten"
  synoniem:
 • eer

Examples of using

When a country is well governed, poverty and a mean condition are things to be ashamed of. When a country is ill governed, riches and honor are things to be ashamed of.
Als een land goed wordt bestuurd, moeten armoede en een gemene toestand zich schamen. Als een land slecht wordt bestuurd, zijn rijkdom en eer dingen om je voor te schamen.
Without honor, victory is hollow.
Zonder eer is de overwinning hol.
It is a great honor to be invited.
Het is een grote eer om uitgenodigd te worden.