Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hoist" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "takel" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Hoist

[Hijs]
/hɔɪst/

noun

1. Lifting device for raising heavy or cumbersome objects

  synonym:
 • hoist

1. Hefinrichting voor het heffen van zware of omslachtige voorwerpen

  synoniem:
 • hijs

verb

1. Raise or haul up with or as if with mechanical help

 • "Hoist the bicycle onto the roof of the car"
  synonym:
 • hoist
 • ,
 • lift
 • ,
 • wind

1. Verhogen of ophalen met of alsof met mechanische hulp

 • "Hijs de fiets op het dak van de auto"
  synoniem:
 • hijs
 • ,
 • lift
 • ,
 • wind

2. Move from one place to another by lifting

 • "They hoisted the patient onto the operating table"
  synonym:
 • hoist

2. Ga van de ene plaats naar de andere door op te tillen

 • "Ze hebben de patiënt op de operatietafel gehesen"
  synoniem:
 • hijs

3. Raise

 • "Hoist the flags"
 • "Hoist a sail"
  synonym:
 • hoist
 • ,
 • run up

3. Verhogen

 • "Hijg de vlaggen"
 • "Hijg een zeil"
  synoniem:
 • hijs
 • ,
 • rennen