Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hobble" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "hobbelen" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Hobble

[Hobble]
/hɑbəl/

noun

1. A shackle for the ankles or feet

  synonym:
 • fetter
 • ,
 • hobble

1. Een beugel voor de enkels of voeten

  synoniem:
 • fetter
 • ,
 • hobbelen

2. The uneven manner of walking that results from an injured leg

  synonym:
 • hitch
 • ,
 • hobble
 • ,
 • limp

2. De ongelijke manier van lopen die het gevolg is van een gewond been

  synoniem:
 • hitch
 • ,
 • hobbelen
 • ,
 • slap

verb

1. Walk impeded by some physical limitation or injury

 • "The old woman hobbles down to the store every day"
  synonym:
 • limp
 • ,
 • gimp
 • ,
 • hobble
 • ,
 • hitch

1. Lopen belemmerd door een fysieke beperking of letsel

 • "De oude vrouw strompelt elke dag naar de winkel"
  synoniem:
 • slap
 • ,
 • gimp
 • ,
 • hobbelen
 • ,
 • hitch

2. Hamper the action or progress of

 • "The chairman was hobbled by the all-powerful dean"
  synonym:
 • hobble

2. De actie of voortgang van belemmeren

 • "De voorzitter werd gehinderd door de almachtige decaan"
  synoniem:
 • hobbelen

3. Strap the foreleg and hind leg together on each side (of a horse) in order to keep the legs on the same side moving in unison

 • "Hobble race horses"
  synonym:
 • hopple
 • ,
 • hobble

3. Bind het voorbeen en de achterpoot aan elke kant (van een paard) aan elkaar om de benen aan dezelfde kant tegelijk te laten bewegen

 • "Hobbel renpaarden"
  synoniem:
 • hopple
 • ,
 • hobbelen

Examples of using

I can't walk, but I can definitely hobble.
Ik kan niet lopen, maar ik kan zeker strompelen.