Lingvanex Tranalator

Translator for


translation app

Lingvanex - your universal translation app

Translator for

Download For Free

Translation meaning & definition of the word "hiss" into Dutch language

Vertaling betekenis & definitie van het woord "sissen" in de Nederlandse taal

EnglishDutch

Hiss

[Hiss]
/hɪs/

noun

1. A fricative sound (especially as an expression of disapproval)

 • "The performers could not be heard over the hissing of the audience"
  synonym:
 • hiss
 • ,
 • hissing
 • ,
 • hushing
 • ,
 • fizzle
 • ,
 • sibilation

1. Een fricatief geluid ( vooral als een uiting van afkeuring )

 • "De artiesten waren niet te horen over het gesis van het publiek"
  synoniem:
 • sissen
 • ,
 • sissend
 • ,
 • zwijgen
 • ,
 • bruisen
 • ,
 • broer of zus

2. A cry or noise made to express displeasure or contempt

  synonym:
 • boo
 • ,
 • hoot
 • ,
 • Bronx cheer
 • ,
 • hiss
 • ,
 • raspberry
 • ,
 • razzing
 • ,
 • razz
 • ,
 • snort
 • ,
 • bird

2. Een kreet of geluid gemaakt om ongenoegen of minachting uit te drukken

  synoniem:
 • boe
 • ,
 • giller
 • ,
 • Bronx cheer
 • ,
 • sissen
 • ,
 • framboos
 • ,
 • razzen
 • ,
 • razz
 • ,
 • snuiven
 • ,
 • vogel

verb

1. Make a sharp hissing sound, as if to show disapproval

  synonym:
 • hiss
 • ,
 • siss
 • ,
 • sizz
 • ,
 • sibilate

1. Maak een scherp sissend geluid, alsof je afkeuring wilt tonen

  synoniem:
 • sissen
 • ,
 • zus
 • ,
 • sizz
 • ,
 • sibilate

2. Move with a whooshing sound

  synonym:
 • hiss
 • ,
 • whoosh

2. Beweeg met een suizend geluid

  synoniem:
 • sissen
 • ,
 • whoosh

3. Express or utter with a hiss

  synonym:
 • hiss
 • ,
 • sizz
 • ,
 • siss
 • ,
 • sibilate

3. Express of volslagen met een sissen

  synoniem:
 • sissen
 • ,
 • sizz
 • ,
 • zus
 • ,
 • sibilate

4. Show displeasure, as after a performance or speech

  synonym:
 • boo
 • ,
 • hiss

4. Toon ongenoegen, zoals na een voorstelling of toespraak

  synoniem:
 • boe
 • ,
 • sissen